ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR

ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR

İşe giiren her işçi için bir doya açılmalı ve aşağıda bulunan evraklar bu dosyada muhafaza edilmelidir. Denetimde işçinin çalışma yerinde bu dosyaların ibrazı istenir. Sözkonusu evrakların bir suretlerini de Müşavirlik büromuza gönderiniz.

*  İşçi kimlik bilgileri, Nüfus Cüzdanı Sureti,

*  İkametgâh İlmühaberi,

*  Mezun olduğu okul diploma fotokopisi

*  Referans Mektupları ve CV'si

*  Kanun gereği iş sözleşmesi,

*  Sağlık Raporu,

*  Özürlü işçi ise Sakatlık Raporu aslı veya fotokopisi,

*  Sakatlık İndiriminden yararlanabilmesi için ilgili Gelir İdaresi Başkanlığından indirim uygulanacağına dair yazı

*  Sakat işçi için İŞKUR müracaat kayıt evrakı,

*  Adli sicil kaydı,

*  Eski hükümlü ise İŞKUR müracaat kayıt evrakı,

*  Terör mağduru ise İŞKUR müracaat kayıt evrakı,

*  Ödenen ücretlere ait hesap pusulalarının bir sureti,

*  Herhangi bir kanuni sebeple ücret kesme cezası uygulanırsa, yapılan kesintilerin sebebinin bildirildiği yazı,

*  Fazla çalışma için işçinin onayının alındığı yazı,

*  Çalışma Belgesi (İşten Ayrılan İşçiler İçin)

*  İşin gereklerine göre bulunması gereken diğer evraklar.

Saygılarımla,


Ahmet GÜLŞEN

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
http://www.ahmetgulsen.com

( 312) 312 12 86     (542) 641 46 99

Rüzgarlı Cad. 7/14   Ulus    ANKARA

Yorumlar