2015 YILI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI SONUÇLARI5746 SAYILI KANIN KAPSAMINDA 2015 YILI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTISI SONUCUNDA DESTEKLENMEYE DEĞER BULUNAN TEKNOGİRİŞİMCİLER
İlgili yazılar:

teknogirişim şirket kuruluşunda dikkat edilecek husular

Yorumlar