KOSGEB’in “Yeni Girişimci Desteği” Mevzuatı Güncellendi


KOSGEB tarafından yeni işletme kurmak isteyen girişimcilere yönelik olarak verilen Yeni Girişimci Desteği yenilendi.

Çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen ve KOSGEB tarafından onaylanan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katıldıktan sonra kendi işletmesini kuran girişimciler, KOSGEB’e iş planı ile başvurduklarında 30.000 TL’ye kadar hibe, 70.000 TL’ye kadar iki yıl sonra geri ödemeli faizsiz krediden faydalanabiliyor.

Geçtiğimiz Nisan ayında destek ile ilgili bazı değişikliklerin yapılacağı KOSGEB tarafından açıklanmıştı. 28.09.2015 tarihinde yayınlanan yeni Uygulama Esasları çerçevesindeki değişiklikler şu şekilde:

Desteğe Başvuru Şartları:
Destek başvurusunda bulunacak girişimcinin başvuru tarihi itibariyle;
Son 1 (bir) yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda vergi mükellefiyetinin bulunmaması,
Mevcutta kendisine ait gerçek kişi statüsünde başka bir işletmesinin bulunmaması,
Tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede %50’den fazla ortaklığının olmaması,
Başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması
*Değişiklikten önce vergi mükellefiyeti bulunan veya herhangi bir işletmede ortaklığı bulunan girişimcilerin destekten yararlanıp yararlanamayacağı konusu belirsizdi.

Destek Oranları:
Yeni Girişimci Desteği kapsamında sağlanacak desteklerin oranı; 1. ve 2. Bölgeler için;  %60 (altmış), 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bu oran %70 (yetmiş) olup, girişimcinin; kadın, gazi, birinci derecede şehit yakını veya engelli olması halinde bu oranlara % 20 (yirmi) ilave edilir.
*Değişiklikten önce bu oranlara %10 ilave ediliyordu.

Desteklenen Giderler:
Destek kapsamında verilen İşletme Giderleri Desteğinde;
Aşağıda belirtilenler işletme gideri olarak sayılır:
  • Personel net ücretleri (yeni istihdam şartı aranmaz, asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez.),
  • İşyeri kirası (stopaj ve ortak giderler hariç)
*Değişiklikten önce personel net ücretleri, işyeri kirasının yanında; elektrik, su, ısıtma, telekomünikasyon, işyerinde ürün/hizmet üretim amaçlı kullanılan makinelere ait yakıt giderleri de işletme gideri olarak sayılıyordu.

KOSGEB’in Yeni Girişimci Desteği ile ilgili ayrıntılı bilgilerehttp://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=8 adresinde yer alanGirişimcilik Destek Programı Uygulama Esasları dokümanından ulaşılabilir.

KOSGEB Yeni Girişimci Desteğinden faydalanmak için Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılmak isteyenler için bir not:
Bu eğitim tamamen ücretsiz gerçekleştirilmektedir. Tüm illerde yapılan eğitimlerin listesi ve nasıl başvuru yapılacağı ile ilgili bilgilerehttp://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Duyurular.aspx?ref=22 Adresinden ulaşılabilir.

Kaynak http://www.businessankara.com/ Habere katkılarından ötürü Oğuz Aslan‘a teşekkür ederiz.

Yorumlar