SGK Prim Ödeme tarihlerinde değişiklik

SGK Prim Ödeme tarihlerinde değişiklik yapıldı. Aysonu olan prim bildirgelerinin ödeme süresi takip eden ayın 26 olarak değiştirilmiştir. Yılbaşından sonra muhatsar ve sgk primlerinin aynı beyanname ile verileceği düşünüldüğünde sürekli 26 olarak kalacağını düşünmekteyiz. Firma yetkililerinin ödeme sürelerine dikkat emesini tavsiye ediyoruz.

- 2 Ocak 2018 'de ödenmesi gereken 2017 Şubat sigorta primleri; 26 Aralık 2017 tarihine çekilmiştir.
- 2017 Kasım ayı sigorta primleri ödemesi 26 Aralık 2017 tarihine çekilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 34 – (1) Ayın 1’i ile 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların, 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile Kanunun geçici 72 nci maddesi uyarınca ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primleri en geç 26/12/2017 tarihinde Kuruma ödenir.

Yorumlar