Elektronik Ticaret Bilgi Sistemine (ETBİS) Kayıt ve Bildirim


11.08.2017 tarih 30151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ hükümleri doğrultusunda; ağ üzerinde mal veya hizmet satışına yönelik sözleşme yapılmasını veya sipariş verilmesini sağlayan elektronik ticaret işletmeleri,ETBİS’e kayıt veya bildirim yükümlülüklerini 01.12.2017 tarihinden itibaren 30 gün içinde yerine getirmeleri gerekmektedir.

Tebliğ uyarınca gerçek kişiler tarafından yapılacak bildirimler kendileri veya yetkili temsilcileri, tüzel kişiler tarafından yapılacak bildirimler ise yetkili temsilcileri tarafından e-Devlet kapısı üzerinden ETBİS’e yapılacaktır.
-Kendilerine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar.
-Aracı hizmet sağlayıcılar.
-Yurt içinde yerleşik olup yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmamakla birlikte yurt dışında yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcı üzerinden sözleşme yapan veya sipariş alan hizmet sağlayıcılar, ETBİS’e kayıt olmak  ve tebliğin 6 ncı maddesinde belirtilen bildirim yükümlülüklerini süresinde yerine getirmek zorundadırlar.

ETBİS’e kimlerin kayıt olması gerekiyor?

Aşağıda belirtilen gerçek veya tüzel kişiler faaliyete başlamadan önce ETBİS’e kayıt olur:
a) Kendilerine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar.
b) Aracı hizmet sağlayıcılar.
c) Yurt içinde yerleşik olup yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmamakla birlikte yurt dışında yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcı üzerinden sözleşme yapan veya sipariş alan hizmet sağlayıcılar.Yurtiçindeki aracı hizmet sağlayıcılar üzerinden satış yapanların kayıt ve bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır. Diğer taraftan, Tebliğin 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yurt içinde yerleşik olup yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmamakla birlikte yurt dışında yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcı üzerinden sözleşme yapan veya sipariş alan hizmet sağlayıcıların kayıt ve bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır
Diğer tüm sorular için https://www.eticaret.gov.tr/App/Site/Sss

Yorumlar