Şirket Kuruluş Maliyetleri 2018
2018 Yılı Limited Şirket için Şirket Kuruluş Maliyetleri aşağıdaki gibidir.

Örnek Değerler
Sermayesi
      10.000,00   
 asgari
SMM Sözleşmesi
        5.400,00  
 yıllık
Kira
        9.000,00  
 yıllık
İşlem
 Ödeme Yeri
Sermaye blokesi
 Banka
    2.500,00  
İşlem
 Ödeme Yeri

Sermaye Blokesi Banka Komisyonu
 Banka
        150,00  
Anasözleşme Onayı
 Noter
        160,00  
Vekaletname
 Noter
        100,00  
Tescil talepnamesi
 Noter
          38,34  
Oda kayıt
 Ticaret Odası
        250,00  
Tescil
Rekabet Kurulu
 Ticaret Odası
             4,00  
Kuruluş ilan
 Ticaret Odası
        450,00  
Hizmet ücreti
 Ticaret Odası
          15,00  
Gazete
 Ticaret Odası
          12,50  
Mersis ücreti
 Ticaret Odası
          30,00  
Yevmiye defter
 Noter
          38,83  
Kebir Defter
 Noter
          24,84  
Envanter Defter
 Noter
          24,84  
Ortaklar Pay Defter
 Noter
          24,84  
Genel Kuruk Müzakere Defteri
 Noter
          24,84  
imza Sirküsü
 Noter
        133,51  
Kira Damga vergisi
 vergi dairesi
          17,01  
SMM Sözleşme Damga vergisi
 vergi dairesi
          51,19  
Muhasebeci Hizmet Ücreti
 Muhasebeci
        500,00  
 Toplam Masraf
    2.049,74  
* Anasözleşme sayfa sayısı harcı artırır,
* birden fazla müdür atanması +1 defter daha gerektirir
* kira ve sermaye tutarları harçları artırır

* Tenogirşim şirketleri için gazete ve ilan ücretleri indirimi vardır. Lütfen bilgi talep ediniz.

Yorumlar