TUBİTAK 1512 desteğinde Bağkur Giderleri

Değerli Girişimciler,
1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı Uygulama Esaslarının 11. Maddesi, birinci fıkrası (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(h) Kuruluş ortaklarına ait sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri.”
Bu değişiklikle kuruluş ortaklarına ait Bağ-Kur primleri desteklenmeyen giderlerden çıkartılmıştır. Bu değişiklik 01/10/2013 tarihinden itibaren geçerli olup bu tarihten sonra sunulacak olan Mali Raporların kapsadığı aylar için geçerlidir. Dolayısı ile 2013/2. Dönem ve sonraki dönemler için sunulacak olan kuruluş ortaklarının personel giderlerinde 4-B kapsamında (Bağ-Kur) ödenen primler de beyan edilebilecektir. Mali Raporda G011A formunda “SGK İşveren Payı” kolonunda ilgili gider sunulabilecektir. Ancak bütçelerde herhangi bir artış söz konusu olmayacaktır.

Bilgilerinize,
TÜBİTAK - TEYDEB

--

Saygılarımla,

Ahmet GÜLŞEN
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
(312) 312 12 86     (542) 641 46 99
Rüzgarlı Cad. 7/14   Ulus    ANKARA
http://smmmahmetgulsen.blogspot.com

Yorumlar