2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı

2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı başlıyor.
2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Son Başvuru Tarihi:
Elektronik başvuru: 13.12.2013, Saat 23.50
Proje dosyası teslimi: 20.12.2013, Saat 17.00
"2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı" ile Ankara’nın kalkınmasını ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasını hedefleyen çalışmalar, kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları yanı sıra bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik faaliyetler desteklenecektir.
  • Program kapsamında desteklenecek faaliyetler için toplam kaynak miktarı 500.000 TL olup verilecek destek miktarı asgari 25.000 TL ile azami 75.000 TL olarak belirlenmiştir.
Proje süresinin 3 ay olduğu programdan; Ankara’da faaliyet gösteren;
  • Kamu kurum ve kuruluşları
  • Yerel yönetimler
  • Üniversiteler
  • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
  • Kar amacı gütmeyen araştırma enstitüleri, stratejik araştırma ve düşünce kuruluşları
  • Sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler
  • Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, endüstri bölgeleri
  • İş geliştirme merkezleri
  • Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri
ile bunların kurdukları veya ortağı oldukları işletmeler yararlanabilecektir.

Başvuru

Başvurular öncelikli olarak Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi - Proje ve Faaliyet Destek Yönetimi (KAYS-PFD) (KAYS-PFD) üzerinden yapılacaktır. Bu sistemle, Ajans’a yapılacak proje başvuruları internet üzerinden elektronik başvuru son tarihine kadar (13.12.2013, Saat 23.50)  tamamlanmalıdır. Başvuru Sahipleri’nin, KAYS-PFD’ye kayıt olduktan sonra başvurularını sistem üzerinden doldurup, sistemden çıktısını alacakları Başvuru Formu ile talep edilen ek belgeleri 20.12.2013, Saat 17.00 tarihine kadar Ajans’a elden ya da posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.
KAYS-PFD Sistemi, 1 Kasım 2013 tarihi itibarıyla başvuru alımlarına açılacaktır.
Uyarı: Başvuru süresince başvuru formu ve/veya eklerinde meydana gelebilecek olası değişiklikleri; www.ankaraka.org.tr web sayfasından takip edebilirsiniz.


Saygılarımla,

Ahmet GÜLŞEN
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
(312) 312 12 86     (542) 641 46 99
Rüzgarlı Cad. 7/14   Ulus    ANKARA
http://smmmahmetgulsen.blogspot.com

Yorumlar