2012 tarımsal makine hibe desteği


Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde hibe, destek verilecek tarımsal makine ve ekipmanlarına ilişkin tebliğ 03 Temmuz 2012′de Resmi Gazete’de yayınlanmıştır..
Son Başvuru Süresi: 03.08.2012
Hazırlanacak projeler doğrultusunda makine-ekipman alımlarında %50 oranında hibe desteği verilecektır. Bu doğrultuda,  hibeye esas yatırım tutarı gerçek kişiler için mal başına 50.000 TL ve tüzel kişiler için mal başına 100.000 TL’yi geçemez. Ancak sadece süt üretici birlikleri 100.000 TL’lik yatırım tutarı kadar birden fazla süt soğutma tankı alabilirler.
Hibe desteğinden tüm Türkiye’deki uygun şartları ve nitelikleri taşıyan tarım şirketleri ve çiftçiler faydalanabilecektir.

Hibe programı kapsamında aşağıdaki makine-ekipmanların alımı için başvurular alınacaktır:
a) Anıza doğrudan ekim makinesi,
b) Arıcılık makine ve ekipmanı,
c) Balya Makinesi,
ç) Balıkçı gemilerinde soğuk depo,
d) Biçer bağlar,
e) Canlı balık nakil tankı,
f) Çeltik fide dikim makinesi,
g) El traktörü,
ğ) File sisteminin kurulması,
h) Gübre dağıtma makinesi,
ı) Güneş kolektörü,
i) Mibzer,
j) Pamuk toplama makinesi,
k) Pancar söküm makinesi,
l) Patates söküm makinesi,
m) Pülverizatör,
n) Sap parçalama makinesi,
o) Sap toplamalı saman makinesi,
ö) Silaj makinesi,
p) Sıra arası çapa makinesi,
r) Su ürünlerinde buzlama makinesi,
s) Su ürünleri için kuluçka dolabı,
ş) Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı,
t) Tambur filtre,
u) Taş toplama makinesi,
ü) Yem hazırlama makinesi,
v) Zeytin hasat makinesi.

Yorumlar